efektivita a liečba

Účinky a výhody terapie                 

 - neaplikuje sa priamo do tela ( je neinvazívna)

 - je bezpečná a bezbolestná, jednoduché užívanie

- už po niekoľkých opakovaniach výrazné zmeny vo fyzickom aj mentálnom  zdraví

      
NES kvapky sú vrcholom súčasnej informačnej medicíny s  holograficky imprintovanými informáciami.Sú rozdelené do skupín, ktoré presne zodpovedajú systému a procesom v našom tele.

BF –  tieto kvapky harmonicky zladia biopole (HBF) fyzického tela a zemských polí do opätovnej rovnováhy. Sem patrí  rovníková,vertikálna a polárna os.Aj tá nejmenšia odchýlka medzi nimi  spôsobuje rôzne zdravotné a psychické záťaže a neskôr aj ochorenia.BFA možno prirovnať k GPS systému pre správne fungovanie informačného procesu v našom tele.

ED Energetické Ovládače zabezpečujú energiu pre HBF,aby vedelo vykonávať svoje úlohy.Ak Energetické Ovládače nefungujú dobre,všeobecná energetická prítomnosť HBF sa znižuje.Boli na to vyvinuté, aby zásobili energiou HBF a aby účinne usmerňovali fyzické funkcie tela, pomáhali orgánom a tkanivám a nastavili ich na perfektné fungovanie.Existuje 16 rôznych Energetických Ovládačov.Jednotlivé riadiace polia pomáhajú udržať činnosť tkanív, ktoré sú zodpovedné za budovanie daného riadiaceho pola. Energetické Ovládače sa môžu poškodiť v dôsledku psychického stresu a fyzickej traumy, a tiež aj dôsledkom rôznych toxínov.

EI -   riadia proces prúdenia informácií, ktoré prebiehajú v organizme.Pomáhajú vyčistiť a správne nasmerovať tok informácií v energetických dráhach, vytvoria rovnováhu  pri prenose energií v meridiánoch, upravujú mentálne funkcie a zabezpečia, aby sa informácie dostali v správnom čase na správne miesto v HBF.Integrátor môže byť poškodený mnohými rôznymi faktormi. Medzi tieto patria rôzne toxické znečistenia (priemyselné chemikálie, postreky na ničenie hmyzu a ochranu rastlín), mikroorganizmy(huby,vírusy,baktérie), elektromagnetické znečistenia(rentgenový lúč,mikrovlny a rádiové vlny), ťažké kovy a iné podobné faktory, ktoré všetky môžu predstavovať zdroj stresu pre organizmus.

ETboli na to vyvinuté , aby znovu uviedli do pohybu ozdravné procesy a aktivovali  energetiku imunitného systému  v biopoli ľudského tela. Pôsobia v ešte hlbších vrstvách biopoľa a v morfogenetickom poli bunkového systému a DNA a tak dokážu pôsobiť a zacieliť  baktérie, huby, plesne, vírusy a .....

EStieto kvapky sú účinné vtedy, ak sú vykázané zložitejšie biologické bloky v metabolizme v spojitosti s mechanizmom prežitia. Fungujú na úrovni miniinformácií, ktoré sa  dostávajú do  hlbších vrstiev biopola a tým zásobujú ešte väčšou energiou potrebné oblasti.

Podstatou tejto terapie okrem iného je aj to, že nepôsobí len na fyzickej úrovni, ale na rôznych úrovniach nášho bytia-informačnej, energickej, mentálnej, chemickej,duchovnej a podvedomej. Veľmi vhodne dopľňa účinky homeopatie, aj keď sa to mnohým môže zdať podobné, nakoľko aj tu sa spomínajú "informácie". Informácie nachádzajúce sa v NES sú však  naimprintované holografické informácie v biologických systémoch nášho tela a biopola a práve v tom je tá podstata a rozdiel( kvantový svet).V našom biopoli sú totiž rôzne druhy informácií,nerovnováhy,blokov,nežiadúcich účinkov po syntetickej liečbe a očkovaniach (viď riziká v očkovaní), ťažkých kovoch a tzv.nánosov a pokiaľ sa tieto neodstránia, nikdy nemôžme hovoriť o komlexnej liečbe.

NES kvapky nie sú určené na rýchlu úľavu, ale nato, aby zvýšili a udržali u človeka základné energetické a informačné funkcie a hladiny, aby zastavili vnútrobunečné starnutie a pomohli k vnútornému omladeniu organizmu.Pomáhajú na každej úrovni a okrem "bežných" ochorení, chronických či zápalových procesov na fyzickej úrovni ako sú napr.časté chrípky,angíny,bronchitídy, tráviace problémy,zápaly zubov, alergie a pod.pomáhajú aktivizovať imunitu, zlepšujú vstrebávaniu látok zo stravy, odstraňujú problémy a bolesti svalov a šliach, upravujú metabolizmus ,pomáhajú znižovať nadváhu, normalizujú nervový a hormonálny  systém, upravujú krvný tlak a cievny systém,  posilňujú krvný obeh a  srdcovú činnosť, liečia závažné kožné ochorenia.Sú zaznamená výborné výsledky pri problémoch s počatím, v mnohých prípadoch už pomohli pri určitých typoch onkologických ochorení. Neopomenuteľnou podstatou je,že nimi môžme zmierniť nežiadúce následky po očkovaniach(so živýmmi vírusmi, mumpsu, rubeoly, encefalitídy,osýpky,tetanus,pneumokokových vakcínach).NES kvapky pomáhajú odstráňiť z tela mnohé vírusy ( a plesne, huby, parazity.

Na psychickej  a mentálnej úrovni dodávajú energiu, odstraňujú staré bloky, ktoré môžu mať pôvod ešte v detstve či prenatálnom štádiu,čistia a odľahčujú myseľ od nahromadených myšlienkových procesov, stabilizujú city ( výrazné účinky pri silných depresívnych stavoch a s nimi súvisejúcich problémoch), upravujú a normalizujú hladinu spánku, obnovujú schopnosť pamäťových funkcií, zlepšujú koncentráciu, upravujú energetickú nerovnováhu.Pomáhajú nám tým nadobudnúť pamäťovú mladosť, stratené sebavedomie, prirodzené schopnosti,úctu voči sebe,odstrániť traumy po rozvodoch, strate zamestnanie, sťahovaní,vzťahových problémoch, po nehodách, operáciách,pri častom cestovaní a mnoho ďalších.

Individuálna terapia.

Počas jedného mesiaca je potrebné užívanie 2-4 infokvapiek podľa návodu. Užívajú sa nakvapkané do vody príp.inej tekutiny s 10 minútovým rozdielom medzi jednotlivými druhmi. Možno ich kombinovať aj s inými terapeutickými modalitami.

Prednosti: väčšina osôb pociťuje takmer okamžité zlepšenie na fyzickej aj mentálnej úrovni, zvýšenie vitality, výraznejšie prejavovanie pocitov a sebapoznania. Zriedkavo sa prejavia prechodné detoxikačné reakcie ako napr. bolesti hlavy, hnačky, prejavy prechladnutia, ktoré väčšinou spontánne za pár dní ustúpia.Tieto reakcie sú samoliečiace procesy a sú úplne prirodzeným javom, ktorý poskytuje spätnú väzbu tomu,že naše biopole účinnejšie pracuje a  vyplavujú sa z neho nahromadené jedy.

Pravidelné mesačné konzultácie.

V záujme dosiahnutiu maximálneho účinku sú potrebné aspoň 4 konzultácie(základný protokol) napriek tomu, že mnohí pociťujú rýchlu úľavu. V skutočnosti je potrebný určitý čas, kým sa postupne a stále z hlbších vrstiev tela uvolnia a vyčistia všetky bloky. Regeneráciu buniek, nedostatok antioxidantov, informačné či energické defekty často necítime.Každé liečenie je vysoko individuálne, nakoľko u každého jednotlivca vzniklo ochorenie z úplne iných príčin..Je podstatné si uvedomiť, že aj ochorenie vznikalo mesiace, roky a preto je naivné očakávať, že daný problém sa vyrieši za pár dní či týždňou, tak ako nám to s obľubou sľubujú média a ich farmaceutické výrobky. Ľudia si zvykli na rýchle výsledky pri antibiotikách a liekoch proti bolesti, ktoré však daný problém potlačia, preto je načase zmeniť zvyky, otvoriť myseľ a nebáť sa pozrieť na seba ako na osobu, ktorá má plné právo byť zdravá a harmonická.

Pozitívne účinky zbadáte napr. vo vymiznutí dlhotrvajúcich psychických či fyzických problémov, v podobe lepšej imunity,zvýšenej vitality a zmeny v našom myslení.

Veľmi pekne prosím touto cestou všetkých,ktorí majú u mňa termín a z nejakého dôvodu sa nevedia dostaviť,aby mi túto skutočnosť včas oznámili.Ide o ľudskosť,slušnosť,prirodzenosť s ohľadom na môj čas, energiu a ochotu.O.i.práve tento termín môže byť vhodný pre niekoho, komu na pomoci veľmi záleží. Ďakujem z celého srdca za pochopenie :0)

 

 

 

 

 

TOPlist